Onsdag 28. mars 2007:

Møte 28_03_2007 Vil det gå slik?
Vi inviterer til debatt om overgang fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon og spør:

  • Hvor fort går utviklingen på dette området? Er det forskjeller mellom ulike bransjer?
  • Har den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP) satt en ny standard for pensjonsordninger?
  • Påskyndes utviklingen i retning av innskuddsbaserte ordninger av virksomhets- og regnskapsregler for bedriftene og forsikringsselskapene ?
  • Hvor godt informert er ansatte og ledelse i næringslivet om forskjellen på ytelses- og innskuddspensjon?

Innledere og deltakere i paneldebatt:

  • Dir. Espen Rye-Ellingsen, AON Grieg as
  • Forsker Geir Veland, FAFO
  • Aktuar Pål Lillevold
  • Styremedlem Tor Nordvold, Finansforbundet
  • Seniorrådgiver Jan Clausen, NHO

Paneldebatten ledes av Informasjonsdirektør Egil Thompson, Storebrand

Innlegg fra salen er som alltid velkomne.

Hele invitasjonen finner du her.

 

Skroll til toppen