Onsdag 28. februar 2007:

Agent, megler, assurandør, finansiell rådgiver, konsulent, selger – kort sagt:
Mellommennene – veileder eller villeder de?

Vi spør:

  • Selger eller rådgiver – hvor går den etiske grensen?
  • Er kundene og markedet tjent med at rådgiverne har forskjellige roller og arbeider etter forskjellige lovregler?
  • Hvilke krav stilles eller bør stilles til finansielle rådgivere? Kommer det nye krav fra myndighetene?
  • Oppfyller næringen i dag kravene til kundetilpasset rådgivning, gjennomsiktighet og produktnøytralitet?
  • Forstår publikum produktene som lanseres og anbefales, godt nok?

Innledere:

  • Seksjonssjef Eystein Kleven, Kredittilsynet
  • Adm. dir. Simen Mørdre, ACTA
  • Redaksjonssjef Geir Ormseth, Dine Penger
  • Banksjef Geir Ove Skogø, DnB NOR
  • Informasjonssjef Bjørn Erik Sættem, Storebrand

Innledningene følges opp av paneldebatt ledet av adm. dir. Lasse Ruud, Verdipapirfondenes Forening

Innlegg fra salen er alltid velkomne!

Hele invitasjonen finner du her.

Skroll til toppen