Onsdag 28. februar 2007:

Agent, megler, assurandør, finansiell rådgiver, konsulent, selger – kort sagt:
Mellommennene – veileder eller villeder de?

Vi spør:

  • Selger eller rådgiver – hvor går den etiske grensen?
  • Er kundene og markedet tjent med at rådgiverne har forskjellige roller og arbeider etter forskjellige lovregler?
  • Hvilke krav stilles eller bør stilles til finansielle rådgivere? Kommer det nye krav fra myndighetene?
  • Oppfyller næringen i dag kravene til kundetilpasset rådgivning, gjennomsiktighet og produktnøytralitet?
  • Forstår publikum produktene som lanseres og anbefales, godt nok?

Innledere:

  • Seksjonssjef Eystein Kleven, Kredittilsynet
  • Adm. dir. Simen Mørdre, ACTA
  • Redaksjonssjef Geir Ormseth, Dine Penger
  • Banksjef Geir Ove Skogø, DnB NOR
  • Informasjonssjef Bjørn Erik Sættem, Storebrand

Innledningene følges opp av paneldebatt ledet av adm. dir. Lasse Ruud, Verdipapirfondenes Forening

Innlegg fra salen er alltid velkomne!

Hele invitasjonen finner du her.