Onsdag 9. mai 2007:

Privat pensjonssparing – død eller levende?

12. mai i fjor ble fradragsretten for premier betalt til pensjonsforsikringer (IPA) og skattefordelene knyttet til livrenter, tatt bort. I forbindelse med det politiske forliket om ”modernisert folketrygd” vil det igjen bli innført skattefradrag for pensjonssparing, men med et langt lavere beløp enn tidligere og først fra 2008. På medlemsmøtet får du presentert regjeringspartienes, opposisjonens og forsikringsnæringens syn på pensjonssparing – vi vil bl.a. spørre om:

 • Hva var galt med skattefradraget for pensjonssparing:
  Er det ikke behov for sparing ved siden av Folketrygden og OTP?
  Slo ordningen skjevt ut sosialt sett?
  Var det uheldig å favorisere en spareordning framfor andre?
 • Hvordan bør/vil den nye ordningen for pensjonssparing bli?
 • Pensjonssparing er langsiktig sparing – bør ikke også betingelsene da være stabile?
 • Er skattefradraget som er foreslått (15 000 kr) stort nok?

Innledere er:

 • Nestleder i Stortingets Finanskomite Jan Tore Sanner, Høyre
 • Medlem av Stortingets Finanskomite, Marianne Agdestein, Arbeiderpartiet
 • Sjefsaktuar Sissel Rødevand, Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

Innledningene følges opp av en paneldebatt ledet av journalist Olav Høgetveit.

Hele invitasjonen finner du her.Hele invitasjonen finner du her.

Her finner du foilene son SannerAgdestein og Risbrobakken viste under sine innledninger.

 

Skroll til toppen