Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2020

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 9 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav en er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om den norske artikkelen i denne utgaven av tidsskriftet.

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Av Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby & Fahre.

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet skriver pensjonsrådgiverne i Vestby & Fahre.

 

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

InsureSec: Det ska vara lätt att göra rätt

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Räknesnurror bidrar till ökat intresse för pensionen

Hållbarhet högt på Pensionsmyndighetens agenda

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

 

 

 

 

Skroll til toppen