Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2020

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 16 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

Av Tone Meldalen, Finans Norge

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

Endringsforslag til tvisteloven får betydning for forsikringsselskapenes tvisteløsning

Av Benjamin Berg Bentele og Christian Kjellby Nesset, SANDS Advokatfirma

Denne artikkelen tar for seg noen utvalgte punkter i endringsforslagene til tvisteloven. Endringene vil kunne ha stor betydning for tvisteløsninger for forsikringsselskapene, som normalt har et stort antall saker verserende for domstolene.

Egen pensjonskonto – ansatte vil få bedre oversikt og muligheter til å ta informerte valg

Av Trond Tørstad, Norsk Pensjon

Det skjer mye innenfor pensjonsområdet for tiden. Innføring av egen pensjonskonto i 2021 vil gi ansatte med innskuddspensjon bedre oversikt over pensjonssparingen. Samtidig vil det bli lettere for ansatte å ta informerte valg.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Evident Life nytt bolag inom livförsäkring

Svenska företagsföretag klarat sig bra under pandemin

Det blev lidt af et kampråb: ”Uddannelsen fortsætter!”

Hur har det gått med implementeringen av IDD?

Ett nytt hotlandskap

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Att skapa en framgångsrik regional utveckling

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Vid katastrofer behövs ett gott hjärta och en kall hjärna

 

 

Skroll til toppen