Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2021

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 14 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

En krise som skaper gode vaner

Av Kristin Skaug, AksjeNorge

Med pandemien følger historiens høyeste sparerate over store deler av verden. Dette skyldes i hovedsak nedstengning, lavere forbruk og rekordlave renter. Men kan en global krise som covid-19 ha vært det beste som har skjedd privat sparing og pensjon?

Regulering av løpende pensjoner

Av Jørn Handal, KLP

Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. Nylig vedtok Stortinget å gå bort i fra å regulere pensjonene med en fast fradragsfaktor på 0,75 prosent. I denne artikkelen ses det nærmere på sammenhengen mellom regulering og pensjonsnivået ved uttak. Til slutt blir det sett på tjenestepensjonene, og hvordan reglene for de private ordningene gir en annen utbetalingsprofil enn i folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Egen pensjonskonto – stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen 

Av Kasper Gisholt, Finansportalen/Forbrukerrådet

Finansportalen (www.finansportalen.no) ble lansert i 2008 og er en tjeneste fra Forbrukerrådet som skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. I denne artikkelen gis en beskrivelse av hvordan tjenesten fungerer når forbrukeren skal ta informerte valg knyttet til egen pensjonskonto.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Om försäkringsbarheten av sanktionsavgifter

Synen på ledarskapet har funnits med hela karriären

Autotaks i 30 år: Aldrig har taksering af autoskader været mere effektiv

Cybersäkerhet i fokus på Stöldskyddsföreningen

ID-skydd finns redan i de flesta hemförsäkringar

Kundedialog i en Corona tid

Vanligt att gå förbi regler i byggbranschen

Många bedrägerier just nu

2020-reviewet af Solvens II

”Viktigt för försäkringsbranschen att se och visa sin roll i samhällsekonomin”

Brygga mellan konsumenterna och branschen under pandemin

 

Skroll til toppen