Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2020

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 7 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Skadeforsikring i Norge: Hva har skjedd i 2019 og hittil i 2020?

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, Finans Norge

Artikkelen gir et innblikk i sentral statistikk for skadeforsikring i Norge for 2019 og første kvartal 2020. Kan vi allerede nå se om det er noen effekt av alle de ulike koronatiltakene som ble innført fra 12.mars i Norge?

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2019

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

Det ble i 2019 innbetalt i overkant av 109 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2018 var innbetalt premie på 100 milliarder kroner. Les mer om livsforsikringsstatistikk og trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge i 2019.

Av Sølve Robstad, Advokat, Crawford Norge

Den 18. desember 2019 avsa Høyesterett dom om forsikringsselskapers regressadgang i kontraktsforhold (HR-2019-2386-A). Høyesterett slår fast at regressansvar for kontraktsforpliktelser ikke begrenses av skadeserstatningsloven § 4-2, og forsikringsselskap har som utgangspunkt adgang til å kreve sitt tap dekket.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Covid-19 och försäkringsbranschen

El-løbehjul – er de kommet for at blive?

Att verka för innanförskap

Ökad produktivitet, samtidigt med ökat engagemang och delaktighet

 

 

 

 

 

Skroll til toppen