Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2020

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Den norske naturskadeordningen – under vurdering og endring

Av Øyvind Flatner, Fagdirektør skadeforsikring, Finans Norge

Artikkelen tar for seg visse mer organisatoriske sider av den lovregulerte norske naturskadeforsikringsordningen, på bakgrunn av at det har vært et offentlig utvalg som har vurdert ordningen. Utvalget har foreslått strukturelle og gjennomgripende endringer i form av ny modell.

 

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Av Morten Kjelland, dr.juris, professor ved Universitetet i Oslo

Artikkelen gir en populærvitenskapelig fremstilling av de norske reglene om årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten, slik disse er utviklet i rettspraksis og rettsteori.

 

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Hon är en inspiratör i försäkringsbranschen

En ofullständig skolförsäkring kan få oanade konsekvenser

Kan frågan om provisionsförbud aktualiseras på nytt?

Paydrive tar bilförsäkringen från rabatt till dynamik

Astrid gillar högt tempo

En jurist som vill ha fler kollegor

Cybercrime – en stigende trussel

På studieresa till Amsterdam

Hvorfor dataetik bliver license to operate i forsikrings- og pensionsbranchen 

 

Skroll til toppen