Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2021

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 12 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Av Kristin Diserud Mildal, NHO

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.

Skadeforsikring – skade- og markedsutvikling i Norge i 2020

Av Kari Mørk, Finans Norge

I denne artikkelen gis det en omtale av det norske skadeforsikringsåret 2020. Det drøftes bl.a. mulige koronaeffekter som: • Hjemmekontor – folk ble flinkere til å passe på boligene • Mindre køkjøring med bil – færre kollisjonsskader • Sommerferie i Norge – mer bruk av båt og derved høyere båtskader • Økt bekymring for helsen – økt bruk av behandlingsforsikring • Lavere aktivitet i næringslivet – færre skader

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

Av Randi Mørk, Finans Norge

Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner. Les mer om livsforsikringsstatistikk og trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge i 2020.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Konsten att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor

Forsikring af økonomiske tab ved pandemier – Danmark

Taxonomin gör det enklare att se miljöeffekter av finansiella aktiviteter

Hvad udfordrer arbejdsskadeforsikringerne?

Samarbetet inom EU viktigt för Finansinspektionen

Förändringar på ARN minskar handläggningstiderna

Att jobba med andra för att bli en del i något större

Ledningen i Löf har fått nytillskott

Upplevelsen ska ske utifrån kundernas efterfrågan

 

Skroll til toppen