Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2021

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 9 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

De nye økosystemene: Forsikringsselskapene må ta eierskap og unngå å bli en utskiftbar leverandør

Av Elisabeth Solberg, analyseansvarlig, Cicero Consulting

Bilbransjen står overfor trender som vil snu bransjen opp ned. Det spås at færre vil eie bil i fremtiden og det vokser frem nye økosystemer innen mobilitet som skal tilby enklere bilhold der en tjeneste skal inkludere alt kunden trenger.

Samtidig er det fortsatt en overhengende fare for at bilprodusenter vil konkurrere i forsikringsmarkedet, og det vokser frem nye tilbydere av bilabonnementer og bildeling som tilbyr forsikring som et biprodukt.

Dette vil i sum påvirke forsikringsbransjen og lønnsomheten til deres største produkt bilforsikring fremover.

Innføring av pensjon fra første krone i innskuddspensjon i Norge

Av Sissel Rødevand og Fredrik Haugen, partnere, Actecan

Fra 2023 skal det innføres pensjon fra første krone i innskuddspensjonsordninger i Norge. Dette vil gi et mer samkjørt pensjonssystem.

Artikkelen beskriver blant annet dagens regelverk og effekten av regelendringen for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Vill vara försäkringsutmanaren 
Måna om konsumentnyttan: ”Det är vad vi drivs av”
Försäkringsbyrån jämför bolagens arbete med hållbarhet
Vill vara brandsäkerhetens väktare
Tanker og facts (en slags essay) om reguleringen af forsikringsselskaber
Sverige misslyckas med klimatanpassningen

 

Skroll til toppen