Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2021

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 10 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norske forfattere.

I anledning tidsskiftets hundreårsjubileum finner du blant annet flere artikler som har et historisk perspektiv i denne utgaven.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Noen betraktninger om pensjonskasser og kapitalforvaltning

Av Christer Drevsjø, administrerende direktør, Pensjonskasseforeningen

Pensjon og virksomhetsreguleringen har iboende kompleksitet, og denne har tiltatt de senere årene. I artikkelen redegjøres det for resultatene i norske pensjonskasser på kapitalforvaltningsområdet og sentrale regelverksdiskusjoner kommenteres.

KLP speiler utviklingen av offentlig tjenestepensjon

Av Erling Bendiksen, Kunde og Salgsleder, KLP

KLPs historie er en del av norsk forsikringshistorie. Og utviklingen av offentlig tjenestepensjon er på en måte en historie om utviklingen av velferdsstaten. I artikkelen gis et historisk tilbakeblikk på offentlig tjenestepensjon og utviklingen frem til i dag.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Nordisk Försäkringstidskrift 100 år – från ett svenskt perspektiv
Kraften i partnerskap på den nordiska försäkringsmarknaden
Tre lagstiftningar styr EU-vägen mot hållbara investeringar
Psykisk ohälsa i fokus på SCORs livförsäkringskonferens
Webbinarium med fokus på hållbarhet
Direktivforslag med spinkel begrundelse og potentielt store konsekvenser
SPP:s nya kontor ska bli ett »wow-kontor«
När ”tusenårsregnet” drabbade Gävle

 

 

Skroll til toppen