SpareBank 1 Livsforsikring

SpareBank 1 Livsforsikring

Opprinnelig navn

Livsforsikringsaktielselskapet Samvirke

Stiftet

09.12.1929

Navneendring

Samvirke Livsforsikring AS

VÅR Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring AS (styrevedtak)

Dato

01.01.1980

01.04.1998

10.08.2000

Fusjonert med

Eiendomslån AS

SpareBank 1 Livsforsikring AS (David)

Dato

xx.xx.1994

10.11.2000

Opphørt

Dato

2000

Selskapet er et resultat av en fusjon mellom SpareBank 1 Livsforsikring AS og VÅR Livsforsikring AS, med det siste som overtakende selskap.  ( Se VÅR Livsforsikring og David). Dette var et resultat av en praktisk/økonomisk vurdering idet VÅR Livsforsikring ble kjøpt av SpareBank 1 Gruppen.  Ved overtakelsen ble VÅR`s distribusjonsapparat fordelt på bankene i SpareBank 1-alliansen, og det fusjonerte selskapet ble et rent bankassuranceselskap.  Bjørn Berg ble adm. direktør i det fusjonerte selskapet. Aksjekapitalen ble i forbindelse med fusjonen økt med 69 millioner kroner til 190,4 millioner. Selskapet flyttet inn i nybygg i Henrik Ibsens gt. 12 høsten 2000.

2002

Bjørn Berg fratrådte sin stilling og Anne Marit Benterud ble konstituert i stillingen som adm. direktør en kortere periode før selskapets styreleder Ole Grøterud overtok som ny adm. direktør i mars, som et ledd i en reorganisering av området Liv og Spar. Grøterud fratrådte i oktober, og adm. direktør i skadeselskapet Ole-Wilhelm Meyer ble konstituert som ny adm. direktør. Aksjekapitalen ble utvidet med 8 millioner kroner til 198,4 millioner ved en rettet emisjon mot morselskapet til kurs kr. 1.000 per aksje pålydende 200 kroner. Selskapet hadde store verdipapirtap i 2002. Årets resultat før skatt ble et underskudd på 265 millioner kroner etter at en hadde anvendt tilleggsavsetninger på 343 millioner og redusert kursreservene med 152 millioner.

2003

Ole-Wilhelm Meyer ble fast ansatt som adm. direktør i selskapet.

2004

Konsernets forvaltningsselskap, Aktiv Forvaltning ASA, ble solgt til Alfred Berg Industrifinans, og det ble inngått avtale med ny eier om verdipapirforvaltningen.

2005

Selskapet hadde etter fusjonen slitt med doble og til dels gamle fagsystemer og iverksatte nå et systemutviklingsprosjekt over 36 måneder til en kostnadsramme i størrelsesorden 200 millioner kroner for å skifte ut 8 fagsystemer med et nytt IT-system (Amarta).  Det ble iverksatt en sterk satsing på tjenestepensjon, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter etter at Stortinget hadde besluttet innføring av obligatorisk tjenestepensjon for alle lønnstakere.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

12.09.2005

Oppdatert av

Dato

Kilder:  Protokoller

 Årsberetninger

Skroll til toppen