SpareBank 1 Fondsforsikring AS

SpareBank 1 Fondsforsikring AS

Opprinnelig navn

SpareBank 1 Fondsforsikring AS

Stiftet

25.08.1998

Navneendring

Dato

Fusjonert med

VÅR Fondsforsikring AS

Dato

15.11.2000

Opphørt

Dato

1998

Selskapet ble stiftet 13. mars 1997, men konsesjonsbehandlingen tok mer enn 6 måneder og selskapet måtte derfor stiftes på nytt 25. august 1998. Selskapet ble etablert med en aksjekapital på 35 millioner kroner. Som adm. direktør ble valgt Bengt Johansen. Fra starten solgte selskapet livrente med sparevalg.

1999

Selskapet startet opp med IPA med investeringsvalg.

2000

Adm. direktør gikk til stilling i konkurrerende selskap, og Lene Magnussen ble konstituert som ny adm. direktør, men gikk over til ny stilling innen konsernet etter kort tid. Adm. direktør i livselskapet, Bjørn Berg, ble først konstituert og siden ansatt som ny adm. direktør.  Aksjekapitalen ble utvidet med 25 millioner kroner til 60 millioner kroner. Selskapet fusjonerte med VÅR Fondsforsikring AS 15. november 2000. Yngvar Rund fikk ansvar for den løpende daglige virksomheten.

2001

Innskuddspensjon ble lansert. Selskapet tegner også kollektiv livrente.

2002

Bjørn Berg fratrådte sin stilling og Anne Marit Benterud ble konstituert i stillingen som adm. direktør en kortere periode før selskapets styreleder Ole Grøterud overtok som ny adm. direktør i mars, som et ledd i en reorganisering av området Liv og Spar. Grøterud fratrådte i oktober og adm. direktør i skadeselskapet Ole-Wilhelm Meyer ble konstituert som ny adm. direktør. Aksjekapitalen ble utvidet med 4 millioner kroner til 64 millioner.

2003

Ole-Wilhelm Meyer ble fast ansatt som adm. direktør i fondsforsikringsselskapet.  Organisasjonen ble sterkere integrert med livselskapet. Aksjekapitalen ble utvidet med 3 millioner kroner til 67 millioner.

2004

Aksjekapitalen ble i januar utvidet med 5 millioner kroner til 72 millioner og i desember ytterligere til 80 millioner kroner.

2005

Selskapet begynte å tegne kapitalforsikring gjennom produktene Fondskonto og Pensjonskonto. Aksjekapitalen ble i oktober utvidet med 2 millioner kroner til 84 millioner.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

07.01.2006

Oppdatert av

Dato

Kilder:   Styre- og generalforsamlingsprotokoller

             Årsberetninger 1998-.

Skroll til toppen