Dato: 19. september 2017

Medlemsmøte 19. september 2017 – Stort framskritt for pensjonssparing?

Stortinget har vedtatt en ny individuell pensjonsordning som skal tre i kraft i løpet av året, og som vil få virkning for inntektsåret 2017. I tillegg til at det maksimale årlige innskuddsbeløpet øker fra 15 000 kroner i dagens ordning til 40 000 kroner i den nye ordningen, vil det i den nye ordningen bli lik skattesats ved innskudd og uttak. Dermed vil ordningen være langt mer gunstig enn dagens ordning, som har fått mye kritikk for å ha høyere skatt ved uttak enn ved innskudd.

I medlemsmøtet fikk vi høre om hvordan selskapene ser på markedsmulighetene for den nye individuelle pensjonsordningen, hvem de mener kjøpe, krav til rådgivning, mv.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

105 medlemmer var påmeldt møtet.

Skroll til toppen