Dato: 15. november 2017

Medlemsmøte 15. november 2017 – Status for ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun tar sikte på at hun høsten 2017 vil ta initiativ til en avsluttende prosess med partene i arbeidslivet med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjonsordning. Hun har også sendt på høring et forslag til nye samordningsregler for dagens offentlige tjenestepensjonsordning.

Det kan med andre ord se ut til at omlegging av offentlig tjenestepensjon kan bli en viktig sak i de kommende månedene. I medlemsmøtet får vi høre hva arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i offentlig sektor og KLP mener er de største utfordringene med dagens ordning, hvilke egenskaper de mener en ny ordning bør ivareta og om det er noen av disse det kan bli spesielt vanskelig å bli enige om, samt hvordan prosessen frem mot en ny ordning kan bli.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet.

Fagsjef og seniorrådgiver Hilde Nordstoga, Gabler Steenberg & Plahte , var ordstyrer i medlemsmøtet.

Her finner du listen over påmeldte medlemmer.

 

Skroll til toppen