Dato: 17. oktober 2018

Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser

Den norske Forsikringsforening arrangerte medlemsmøte om en ny utredning om regelverket for fripoliser onsdag 17. oktober 2018 i KS Agenda møtesenter.

Fripolisene fra ytelsespensjonsordninger har etter hvert som disse ordningene har blitt avviklet blitt den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Samtidig har fripolisene fått kritikk for å gi for liten avkastning til kundene.

En arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, herunder fripoliser, overleverte 28. september en rapport til Finansdepartementet. Gruppen har vurdert mulige regelverksendringer som kan gi blant annet fripolisekundene bedre avkastning enn de får med dagens regelverk.

På medlemsmøtet fikk vi presentert innholdet i arbeidsgruppens rapport, og kommentarer til rapporten og veien videre fra Storebrand, LO, Pensjonistforbundet og Jon Hippe.

Her kan du lese Finans Norges kommentarer til utredningen. 

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

Møtet ble ledet av Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom, Storebrand.

Skroll til toppen