Medlemsmøte 17. oktober 2018 – Utredning om regelverket for fripoliser

17. oktober 2018

Vi inviterer til medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening onsdag 17. oktober 2018 kl. 16.15 – ca. kl. 18.30 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på mat fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter ca. kl. 16.45. Møterom blir «Lindesnes».

Medlemmer kan melde seg på medlemsmøtet her. Antall plasser er begrenset, så ikke vent for lenge med å melde deg på.

Er du ikke medlem i Forsikringsforeningen må du melde deg inn via skjemaet du finner her før du kan melde deg på møtet.

Fripolisene fra ytelsespensjonsordninger har etter hvert som disse ordningene har blitt avviklet blitt den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Samtidig har fripolisene fått kritikk for å gi for liten avkastning til kundene.

En arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, herunder fripoliser, overleverte 28. september en rapport til Finansdepartementet. Gruppen har vurdert mulige regelverksendringer som kan gi blant annet fripolisekundene bedre avkastning enn de får med dagens regelverk.

På medlemsmøtet får vi presentert innholdet i arbeidsgruppens rapport, og vi vil få kommentarer til rapporten og veien videre fra Storebrand, LO, Pensjonistforbundet og Jon Hippe.

Her kan du lese Finans Norges kommentarer til utredningen. 

Du vil møte følgende innledere i medlemsmøtet:

  • Runa Sæther, Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
  • Lars Haram, Chief Investment Officer, Storebrand
  • Eystein Gjelsvik, Samfunnsøkonom, LO
  • Thorstein Øverland, Konsulent, Pensjonistforbundet
  • Jon Hippe, Forskningsleder, Fafo

Møteleder blir Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom, Storebrand.

Kommentarene er lukket