Medlemsmøte 25. april 2018 – Ny offentlig tjenestepensjon

25. april 2018

Vi inviterer til medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening onsdag 25. april 2017 kl. 16.15 – ca. kl. 18.30 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo.  Vi byr på mat fra kl. 16.15 og tid for mingling fram til møtet starter ca. kl. 16.45. Møterom blir «Lindesnes».

Medlemmer kan melde seg på medlemsmøtet her. Antall plasser er begrenset, så ikke vent for lenge med å melde deg på.

Er du ikke medlem i Forsikringsforeningen må du melde deg inn via skjemaet du finner her før du kan melde deg på møtet.

Den 3. mars 2018 ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene skal gi endelig tilbakemelding om de fortsatt stiller seg bak avtalen innen 1. juli 2018.

Pensjonsavtalen innebærer at det skal innføres en ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 1. januar 2020.

I medlemsmøtet vil Arbeids- og sosialdepartementet orientere om forhandlingene om en ny pensjonsordning, hva den nye pensjonsordningen innebærer, hvem den vil gjelde for og om overgangsordningene. Vi vil også få kommentarer til avtalen fra arbeidstakerorganisasjonene som har vært med å fremforhandle avtalen. Videre vil vi høre KLP og Storebrands syn på den nye pensjonsordningen, herunder om selskapene tror den nye ordningen vil gi flere tilbydere i markedet for kommunal tjenestepensjon.

Du vil møte følgende innledere i møtet:

  • Avdelingsdirektør, Dag Holen, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Leder Akademikerne Stat, Anders Kvam, Akademikerne
  • Sjeføkonom, Erik Orskaug, Unio
  • Direktør for næringspolitikk, Jan Otto Risebrobakken, Storebrand
  • Direktør Aktuar / Produkt, Erik Falk, KLP

Møteleder blir Partner Sissel Rødevand, Actecan

Her kan du lese mer om avtalen om ny pensjonsordning.

Kommentarene er lukket