Dato: 25. april 2018

Medlemsmøte 25. april 2018 – Ny offentlig tjenestepensjon

Den norske Forsikringsforening arrangerte medlemsmøte om ny offentlig tjenestepensjon onsdag 25. april 2017 kl. 16.15 – ca. kl. 18.30 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Den 3. mars 2018 ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene skal gi endelig tilbakemelding om de fortsatt stiller seg bak avtalen innen 1. juli 2018.

Pensjonsavtalen innebærer at det skal innføres en ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 1. januar 2020.

I medlemsmøtet orienterte Arbeids- og sosialdepartementet om forhandlingene om en ny pensjonsordning, hva den nye pensjonsordningen innebærer, hvem den vil gjelde for og om overgangsordningene. Vi fikk også kommentarer til avtalen fra arbeidstakerorganisasjonene som har vært med å fremforhandle avtalen. Videre fikk vi høre KLP og Storebrands syn på den nye pensjonsordningen, herunder om selskapene tror den nye ordningen vil gi flere tilbydere i markedet for kommunal tjenestepensjon.

Her finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

Møteleder var Partner Sissel Rødevand, Actecan

Her kan du lese mer om avtalen om ny pensjonsordning.

Skroll til toppen