Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift på bladets nettside

Hem

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen hele 14 artikler, 4 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Nedenfor finner en kort presentasjon av de fire norske artiklene denne gangen. For en presentasjon av alle artikler i denne utgaven – klikk her: NFT 2/2015

 • Myter om ytelsespensjon av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand Livsforsikring
  Jobb i 30 år og få 66 prosent av din sluttlønn som pensjon, resten av livet. Høres ikke det ut som en god avtale? På papiret, ja, men realiteten er ofte en annen. Ved pensjonsreformen i 2011 ble  folketrygden lagt om fra et ytelsesbasert til et innskuddsbasert pensjonssystem. Dette harmonerer dårlig med en ytelsesbasert pensjonsordning, som lover deg et bestemt pensjonsnivå etter en forhåndsbestemt tjenestetid. I sum er det en rekke ulemper ved ytelsespensjon. Forfatteren vi gjerne avlive det han kaller «myter» om ytelsespensjon – bl.a. den vi finner i første setning ovenfor. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1953
 • Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig? av advokatene Christian Kjellby Nesset og Katrine Lillerud, Advokatfirma DLA Piper
  I 2003 fant EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at den norske forsikringsordningen for legemiddelansvar var konkurransebegrensende og følgelig i strid med EØS-avtalen. Ordningen ble erstattet med en hasteløsning. 12 år er nå gått, og den ordning som ble etablert gjennom hasteløsningen, er fortsatt gjeldende. Selv om det formelt kan se ut som om konkurransen er fri på området for legemiddelansvarsforsikring, kan det stilles spørsmålstegn ved om den gjeldende ordningen i praksis virker mer konkurransedempende enn den tidligere ordningen.Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1954
 • Teoretiske og praktiske sider ved erstatningsutmålingen i internasjonale bilskader av skadekonsulent Patrik Linsbauer, Tryg forsikring
  Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som forfatteren leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013. Artikkelen er den siste i en rekke av fire, og den bygger på andre del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1958
 • Godt år for skadeforsikring i Norge av sjefaktuar skadeforsikring Kari Mørk, Finans Norge
  Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013. Hovedårsaken er noe færre storskader innenfor brann, vann og natur og et godt resultat i motorvognforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge. Les hele artikkelen her: http://nft.nu/nb/node/1972
Skroll til toppen