Nordisk Forsikringstidsskrift nr 2/2015

Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift

Her er en kort presentasjon av alle artiklene i Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2015 – de norske først:

Myter om ytelsespensjon av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand Livsforsikring
Jobb i 30 år og få 66 prosent av din sluttlønn som pensjon, resten av livet. Høres ikke det ut som en god avtale? På papiret, ja, men realiteten er ofte en annen. Ved pensjonsreformen i 2011 ble folketrygden lagt om fra et ytelsesbasert til et innskuddsbasert pensjonssystem. Dette harmonerer dårlig med en ytelsesbasert pensjonsordning, som lover deg et bestemt pensjonsnivå etter en forhåndsbestemt tjenestetid. I sum er det en rekke ulemper ved ytelsespensjon. Forfatteren vi gjerne avlive det han kaller «myter» om ytelsespensjon – bl.a. den vi finner i første setning ovenfor.

Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig? av advokatene Christian Kjellby Nesset og Katrine Lillerud, Advokatfirma DLA Piper
I 2003 fant EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at den norske forsikringsordningen for legemiddelansvar var konkurransebegrensende og følgelig i strid med EØS-avtalens artikkel 53.[1] Ordningen ble avviklet og erstattet med en hasteløsning. 12 år er gått, og den ordning som ble etablert gjennom hasteløsningen i 2004 er fortsatt gjeldende. Selv om det formelt kan se ut som om konkurransen er fri på området for legemiddelansvarsforsikring, kan det stilles spørsmålstegn ved om den gjeldende ordningen i praksis virker mer konkurransedempende enn den tidligere ordningen.

Teoretiske og praktiske sider ved erstatningsutmålingen i internasjonale bilskader av skadekonsulent Patrik Linsbauer, Tryg forsikring
Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som forfatteren leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den siste i en rekke av fire, og den bygger på andre del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”.

Godt år for skadeforsikring i Norge av seksjonsdirektør Kari Mørk, Finans Norge
Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013. Hovedårsaken er noe færre storskader innenfor brann, vann og natur og et godt resultat i motorvognforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge.

Flood Re – ett världsunikt initiativ för försäkring mot översvämning av Peter Ek, Gruppchef Sakgruppen, Produktutveckling Risk i Folksam
Rapporten redogör för Flood Re som är ett unikt brittiskt initiativ mellan den brittiska regeringen och den brittiska försäkringsbranschen. Flood Re ska garantera att försäkringar mot över­sväm­ningar förblir tillgängliga och tillhandahålls till ett överkomligt pris för de försäkringstagare i Storbritannien vars fastighet eller egendom ligger i områden med hög översvämningsrisk.

Ett hållbart svenskt pensionssystem

I början av maj höll Svenska Försäkringsföreningen ett seminarium kring framtidens pensioner. Medverkade gjorde bland annat personer från branschen och myndigheter samt politiker. I den här artikeln får du ett sammandrag av det som behandlades på seminariet.

Att utvärdera hållbara fondförsäkringar intervju med Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyserna och hållbarhetsfrågor, Söderberg & Partners
Söderberg & Partners presenterade en hållbarhetsrapport kring fondförsäkringar i maj. Undersökningen omfattade de fjorton fondförsäkringsbolag som Söderberg & Partners fondförsäkringsanalys normalt omfattar. För att presentera analysens resultat, har företaget utnyttjat sin sedvanliga trafikljusmodell: Tre bolag fick grönt betyg, fyra fick rött betyg.

Ett pris som betyder mycket för Annika Creutzer, intervju med vinner av ”Årets pris i svensk försäkring” från Svenska Försäkringsföreningen

Kunderna förväntar sig snabbare och mer individanpassad service av VD Patrick Bergander, VD, Trygg-Hansa/Codan
I slutet av mars i år slutfördes fusionen mellan Trygg-Hansa och Codan. Det innebar att Trygg-Hansa och Codan gick samman till Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Till chef för den sammanslagna verksamheten utsågs Patrick Bergander. Nordisk försäkringstidskrift har ställt några frågor till honom.

Transparens – vägen till nöjda och trygga kunder, Branschorganisationen Svensk Försäkrings årsmöteskonferens handlade i år om transparens. Den här artikeln ger ett sammandrag av de viktigaste punkterna från konferensen.

Hur blev vi med negativ ränta? Intervju med chefekonom Anna Öster, Länsförsäkringar
Inköpschefsindex är en indikator, som tidigt visar vart ekonomin är på väg. Även om vi kunde se en viss nedgång i siffrorna för USA under första kvartalet i år, tycker jag ändå att bilden kvarstår av ett USA som går starkt framåt, medan Europa håller sig precis ovanför vattenytan. Det sa Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar AB, när vi träffade henne för en intervju kring den negativa räntan.

Stort intresse för medlemsmöte om försäkringsbedrägerier
På ett välbesökt medlemsmöte, beskrev Christina Svedberg, försäkringsjurist på Trygg-Hansa, och Klas Beskow, utredningschef på Folksam, hur de arbetar mot försäkringsbedrägerier inom området personskador

Trender på finansmarknaden intervju med Günther Mårder, VD, Företagarna
I den här intervjun med Günther Mårder får vi en bild av de olika trender som nu råder på finansmarknaden. – Det vi sett under senare år är en extrem avkastningsjakt. Räntorna har gått ner, vilket inneburit en skjuts åt både aktier och bostadsmarknad. Investerare har inte märkt av särskilt stora svängningar på börsen och det har fått dem mer riskbenägna.

God idé att se över försäkringsskyddet inför sommarens resor av jurist Gabriella Hallberg, Konsumenternas Försäkringsbyrå och departementssekreterare Patric Nilsson, Utrikes­departementet
Så här i semestertider kan det vara särskilt aktuellt att se över sitt reseskydd, om du funderar på att resa utomlands. Även du som själv arbetar i försäkringsbranschen – men kanske inte just med reseförsäkringar – kan få frågor om reseskyddet. Det kan därför vara värt att friska upp minnet.
Det finns en del fallgropar som det kan vara värt att vara uppmärksam på. Vi har frågat Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, vad det är för frågor inom det här området som människor har när de hör av sig till byrån.

 

 

Skroll til toppen