Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift nylig publisert

Hem
Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen hele 12 artikler, 5 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. Nedenfor finner en kort presentasjon av de fem norske artiklene denne gangen. For en presentasjon av alle artikler i denne utgaven – klikk her: NFT 3/2015

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

  • Verdens vakreste – og farligste? – fjord – Av teknisk ekspert Carl B. Harbitz, NGI

Spillefilmen Bølgen av Roar Uthaug er blitt en gedigen kinosuksess. Den er solgt til over 100 land og valgt som Norges Oscar-bidrag 2016. Handlingen tar utgangspunkt i et tenkt scenario, der et stort skred fra fjellet Åkerneset forårsaker en kjempemessig flodbølge i Storfjorden, Møre og Romsdal.  Flodbølgen, eller tsunamien, skyller inn over Geiranger og andre lokalsamfunn – med katastrofale konsekvenser. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1994

  • Opparbeidede rettigheter fra pensjonsavtale i tidligere arbeidsforhold kan nå forvaltes på en moderne måte – til fordel for hvem? Av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand

I Norge har det siden 1917 vært en pensjonsordning som sammen med folketrygden vil gi arbeidstakeren en bestemt andel av sin sluttlønn som pensjon (ytelsespensjon). Når man slutter får man den oppsparte verdien. Dette kalles en fripolise (fribrev). Nå kan midlene i denne avtalen forvaltes for kundens egen «regning og risiko», Fripolise med Investeringsvalg. Hvorfor har myndighetene åpnet for dette, og hva bør kundene gjøre? Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1988

  • Billigere eldre i ytelsesordninger – Av partner Fredrik Haugen, Actecan

En avklaring fra Finansdepartementet slår fast at bedriftenes pensjonsutgifter for eldre ansatte kan bli lave. Faktisk kan utgiftene for ansatte over 67 år bli lavere enn for yngre ansatte. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/billigere-eldre-i-ytelsesordninger

  • Pensjonskassenes stilling i det norske tjenestepensjonsmarkedet – Av generalsekretær Rolf Skomsvold, Pensjonskasseforeningen

Vi har hatt pensjonskasser i Norge like lenge som vi har hatt tjenestepensjonsordninger. Av ulike grunner har imidlertid livsforsikringsselskapene dominert dette markedet. En overgang fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner, som i så mange andre land, har vist seg å representere en utfordring for pensjonskassene. Antall kasser i privat sektor har gått sterkt tilbake. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/pensjonskassenes-stilling-i-det-norske-tjenestepensjonsmarkedet

  • Trafikkforsikringsgebyr reduserer uforsikretproblemet – Av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge

Forsikringsnæringen griper utfordringen fra norske myndigheter i ønsket om å overføre inndrivningen av dagens årsavgift til næringen. Med sitt forslag til parallell innføring av et nytt regime for trafikkforsikringspremie, tar næringen også ett steg videre i de felles anstrengelser for å redusere det årelange problemet med uforsikrede motorvogner. Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/nb/node/1983

Skroll til toppen