Ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift

Nordisk Forsikringstidskrift nr. 4/2015 er nå publisert. Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 15 artikler, 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet. De øvrige artiklene finner du på www.nft.nu.

Pensjonsreformen er ikke over, det er reformer igjen…

Av Knut Dyre Haug, Storebrand Livsforsikring

1.januar 2015 ble enda en stor og viktig reform satt i kraft i Norge. Denne gang er det folketrygdens uførepensjon og er en viktig del av den store pensjonsreformen, som startet i 2004. Felles for hele reformen er at arbeid skal lønne seg. Uførhet er noe av det mest dramatiske som kan ramme deg, i økonomisk forstand. I Storebrand har vi tidligere sammenlignet det med å krasje en bil, uten kasko, hvert år frem til du blir pensjonist. Blir vi uførepensjonist skjer det ofte ganske plutselig. Du får kort tid på deg til å omstille økonomien til en ny virkelighet, i motsetning til det å bli alderspensjonist.  Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/pensjonsreformen-er-ikke-over-det-er-reformer-igjen

Er insentivene til å forebygge ”klimaskader” for små?

Av fagsjef Mia Ebeltoft, Finans Norge

Et Regjeringsoppnevnt ekspertutvalg leverte sin utredning (NOU 2015:16) om ”overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs”, den 2. desember til den norske klima- og miljøministeren Tine Sundtoft. Utvalget anslår at de totale skadekostnadene bare som følge av overvann ligger et sted mellom 1,6 til 3,6 milliarder kroner per år, og vil koste samfunnet mellom 45 og 100 milliarder i årene fremover om man ikke forebygger bedre. For å kunne ta standpunkt på en god måte til om det lønner seg å forebygge, er det viktig at myndighetene får bedre forståelse for hva «klimaendringene» vil koste samfunnet.  Det er videre viktig at de som kan påvirke skadeforebygging bør ha ansvaret for skadekostnadene.  Les hele artikkelen her: http://www.nft.nu/sv/er-insentivene-forebygge-mot-klimaskader-sma

Har du en ”bombe” i hagen?
Av fagsjef Stein Haakonsen, Finans Norge

Nå som oljefyren er på vei inn i dinosaurenes rekker, er det på tide å tenke gjennom ansvaret ved å ha en oljetank nedgravd i hagen. Hva kan gjøres for å redusere ansvar og risiko for forurensing? Hva med oljetanken som potensiell kostnadsbombe? I Stortingets klimaforlik i 2012 ble det vedtatt generelt forbud mot fossil oljefyring i Norge fra 2020. Huseier er ansvarlig for oljelekkasjer fra egen oljetank og tilhørende rør. De fleste bør derfor kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder på dette området. Skaderisikoen er i utgangspunktet forsikret, men huseier risikerer betydelig avkorting i erstatningen dersom tanken er for gammel eller hvis myndighetenes regler på området ikke er blitt fulgt. Les hele artikkelen her:http://www.nft.nu/sv/har-du-en-bombe-i-hagen

Skroll til toppen