Dato: 25. april 2019

Medlemsmøte 25. april – Blir det mer konkurranse om offentlig tjenestepensjon når pensjonsordningen endres?

Tema for medlemsmøtet var konkurransen i markedet for kommunal tjenestepensjon. Etter at Storebrand og DNB Livsforsikring trakk seg ut av dette markedet i 2012, har KLP vært eneste leverandør av tjenestepensjon for kommuner og kommunale virksomheter som ikke har ønsket å etablere egen pensjonskasse.

Etter at partene i offentlig sektor i fjor ble enige om å endre pensjonsordningen for offentlig ansatte fra 2020, har imidlertid Storebrand og DNB Livsforsikring varslet at de vurderer å gjenoppta konkurransen om kundene i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet.

I medlemsmøtet fikk vi innlegg og debatt fra flere svært sentrale aktører om hvorvidt endret pensjonsordning vil føre til økt konkurranse, og hva som eventuelt skal til for at Storebrand og DNB Livsforsikring skal kunne konkurrere med KLP. Her er presentasjonene som ble vist i møtet:

Kommentator i DN, Anita Hoemsnes, ledet møtet.

Skroll til toppen