Dato: 13. mars 2019

Medlemsmøte 13. mars 2019 – Konkurransen innenfor skade- og personrisikoforsikring

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB til Fremtind Forsikring. Fremtind ble med det landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon gjennom bank. Samtidig som det skjer endringer blant de største selskapene, har det de senere årene også kommet mange nye aktører i skadeforsikringsmarkedet, med til dels nye forretningsmodeller. Statistikk fra Finans Norge viser at de mindre selskapene over tid har tatt markedsandeler.

I medlemsmøtet tok vi tempen på situasjonen i skade- og personrisikoforsikringsmarkedet både når det gjelder strukturendringer og konkurransesituasjonen. Videre ble det diskutert om økt konkurranse fremover vil kunne føre til lavere marginer enn vi har sett i de senere årene.

Under finner du presentasjonene som ble vist i møtet:

Møteleder blir Stine Neverdal, kommunikasjonssjef, Finans Norge.

Skroll til toppen