Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2022

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 8 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Egen pensjonskonto – erfaringer etter snart to år

Av Trond Tørstad, Daglig leder, Pensjonskontoregisteret

Det er snart to år siden ansatte med innskuddspensjon fikk egen pensjonskonto, og fra 2022 ble det innført pensjon fra første krone. Totalt er det nå om lag 1,8 millioner arbeidstakere som har egen pensjonskonto, og rundt 100 000 av disse er personer under 20 år som tidligere ikke hadde tjenestepensjon. Noen arbeidstakere har flere pensjonskontoer, og totalt er det nå registrert over 1,9 millioner pensjonskontoer på til sammen 350 milliarder kroner.

Fra leketøy til motorvogn

Av Rebecca Bruun, Fagsjef juridisk og Kristine Tøien, Fagsjef,  Trafikkforsikringsforeningen

Den eksplosive økningen i bruk av elsparkesykler har ført til store diskusjoner de seneste årene, og har lagt et stort press på politikerne. Den 15. juni 2022 bestemte Stortinget derfor at små elektriske kjøretøy skulle omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». I tillegg ble det klart at alle små elektriske motorvogner måtte ha lovpålagt ansvarsforsikring fra 1. januar 2023.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Tjänstepensioner i osäkra tider
Den fælles regelbog for finansiel regulering i EU er kompleks​​​​​​​ og omfattende

 

Skroll til toppen