Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2022

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 8 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norsk forfatter.

Har du et stort nettverk og god oversikt over hva som rører seg i forsikringsbransjen? Nordisk Forsikringstidsskrift søker ny norsk redaktør og styret ønsker å komme i kontakt med interesserte kandidater. Ta kontakt på [email protected] for nærmere informasjon om oppgaver og betingelser.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Betraktninger rundt innføring av bufferfond for offentlige pensjonskasser

Av Siri Lunde Heggebø, Fagsjef, Pensjonskasseforeningen

Bufferfond ble innført i offentlig pensjonskasser fra 1.januar 2022. Et grunnlag for endringen var et mer nøytralt regelverk ved flytting, der man så at det var arbitragemuligheter ved å endre leverandør og med det forsikringsfellesskap. I artikkelen beskrives ulike effekter av endringen, eksempelvis økt fleksibilitet i bruk av overskudd på renteresultatet, økt beskyttelse av egenkapitalen og økt fleksibilitet i kapitalforvaltningen.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) – erfaringer så langt

Av Anna-Liisa Brantzeg Evensen, Head of Compliance & Conduct Solutions, EY Norway

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) har trådt i kraft, og foretakene som treffes, har kommet et godt stykke på vei. Men de jobber fremdeles med å identifisere og implementere gjenstående tiltak før utgangen av året. EY har bistått flere store og mindre finansforetak og distributører med implementeringsarbeidet og deler i artikkelen noen av erfaringene så langt.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Skroll til toppen