Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2022

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 13 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav fem er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

EUs grønne reguleringsbølge – en oversikt og status

Av Line Asker, Seniorrådgiver Bærekraft, DNB

EU vil bruke finansmarkedene til å nå målet om nullutslipp og en bærekraftig økonomi. Uten privat kapital til å investere i den grønne omstillingen, blir det vanskelig for EU å nå sine ambisiøse miljø- og klimamål. I artikkelen gis det en gjennomgang av EUs arbeid og de viktigste regelverkene og initiativene som nå er på trappene.

Av Vibeke Høsteng, Juridisk rådgiver, FinAut

Lovendringene som gjennomfører EU direktivet om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse, og til etterutdanning. I artikkelen gis en beskrivelse av arbeidet med kunnskap og kompetanse og kravet til etterutdanning.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2021

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

Det ble i 2021 innbetalt i overkant av 133 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. I artikkelen gis en en gjennomgang av trender og markedsutviklingen i livsforsikringsmarkedet i Norge.

Skadeforsikring i Norge

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, Finans Norge

I denne artikkelen gis det en gjennomgang av det norske skadeforsikringsåret 2021 og litt om utviklingen hittil i år. Du kan lese nærmere om skadeutviklingen og marked- og premieutviklingen.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Av Petter Nybakk, Analysesjef, Cicero Consulting

Det er ingen tvil om at bærekraft, «det grønne skiftet» og ESG er begrep som har kommet for å bli, og at disse vil påvirke finansmarkedene i uendelig fremtid. I artikkelen drøftes kompetansebehovet i forsikringsbransjen knyttet til bærekraft og om selskapene vil klare å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn i tillegg til en rapporteringsstandard.

Skroll til toppen