Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2022

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 8 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav en er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Hva er status for reformen av offentlig tjenestepensjon, og hva skjedde egentlig med bruttoordningen?

Av Hilde Nordstoga, Fagsjef,  Formue

Reformen av offentlig tjenestepensjon er fremdeles ikke fullført. Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen lovet å gjenoppta de krevende forhandlingene om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten. I tillegg skal regjeringen gå i forhandling med partene i privat sektor med sikte på en omlegging av AFP-ordningen der, og om statens bidrag til denne. En endring av privat AFP antas å bli vurdert som en så stor endring i forutsetningene for pensjonsavtalen i offentlig sektor, at den også vil medføre krav om endring av avtalt ny offentlig AFP.

Noe som imidlertid kan haste like mye, er en ny vurdering av behovet for forbedret garanti for offentlig tjenestepensjon opptjent før pensjonsreformen. Dette særlig med tanke på at årskullet 1954 – som er det første som får deler av tjenestepensjonen levealdersjustert og samordnet etter nye regler – allerede fylte 67 år i fjor. Det er ikke utenkelig at enkeltpersoner vil gå til søksmål for å prøve det rettslige vernet for opptjent offentlig tjenestepensjon.

Behovet for en uavhengig juridisk vurdering av dette spørsmålet belyses nærmere i artikkelen.

 

Skroll til toppen