Onsdag 26 mars 2008:

Folketrygd og tjenestepensjon i støpeskjeen – hva skjer ?

  • Hovedtrekkene i framtidens alderspensjon er etter hvert klare – vet du hvordan pensjonsreformen vil påvirke din pensjon?
  • Hvilke rettigheter vil du få – vil du komme bedre eller dårligere ut?
  • Kan alle gå av med pensjon når de blir 62 år – og hvor mye blir da pensjonen redusert?
  • Hva menes med levealdersjustering?
  • Hvilke overgangsregler vil gjelde for de som er født 1954 – 1962? Og hvilke regler vil gjelde for de som er født før 1954 og etter 1963?
  • Hvilke utfordringer stiller utviklingen i Folketrygden tjenestepensjonsordningene overfor?

Seniorrådgiver Fredrik Haugen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidl. FNH) og Spesialrådgiver Stig Sæther i KLP gir deg svarene!

Som vanlig blir det anledning til innlegg og spørsmål fra salen!

Hele invitasjonen finner du her.

Foilene fra siste medlemsmøte kan du se her:
Presentasjon fra Stig Sæther
Presentasjonen fra Fredrik Haugen

Skroll til toppen