Onsdag 24. oktober 2007:

Forsikringsmeglernes omdømme – som fortjent?

Velkommen til debatt om forsikringsmeglernes omdømme og rolle i det norske for-sikringsmarkedet med representanter for både meglerne, forsikringsselskapene, myndighetene og kundene. Innlegg fra salen er som alltid velkomne!

Vi spør:

  • Hvordan oppfattes meglernes omdømme av forsikringsselskapene, myndighetene og kundene? Har alle samme oppfatning eller er det ulike syn?
  • Er meglerne alene ansvarlige for sitt omdømme – eller har også andre aktører innen forsikringsnæringen ansvar for dette?
  • Er meglernes omdømme i realiteten godt – trass i noen belastende episoder?
  • Er forsikringsselskaper og forsikringsmeglere gjensidig avhengige av hverandre?
  • Hvilken betydning har forsikringsmeglerne hatt for f.eks. produktutvikling og plassering av næringslivsrisikoer?

Innledere og deltakere i paneldebatten blir:

  • Adm. dir. Kåre Ulvin, styreleder i Norske Forsikringsmegleres Forening
  • Førstekonsulent Tom Berger Trondsen, Kredittilsynet
  • Adm. direktør Bjørn Erik Simenstad, Industriforsikring AS
  • Konserndirektør Nils Arne Fagerli, Gjensidige

Paneldebatten ledes av dir. Arve G. Myrvang, Storebrand.

Hele invitasjonen finner du her.

 

 

Skroll til toppen