Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2016

Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler, 3 av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet. De øvrige artiklene finner du på www.nft.nu.

Ny norsk særavgift til staten – trafikkavgift

Av: Fagdirektør Roger Stenseth, Trafikkforsikringsforeningen

I en pressemelding sommeren 2014 har regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift . Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på kundene. Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene.

Les artikkelen her.

Ingen dans på roser for opera og ballet

Av: Partner Sissel Rødevand og partner Fredrik Haugen, Actecan

Lave pensjonsaldre med tilhørende høye utgifter til pensjon tar nesten knekken på opera og ballet. Både i Sverige og i Finland er pensjonssystemet endret, og i Norge vurderer Kulturdepartementet endringer. I Norge er pensjonsalderen for ballettdansere 41 år, for solister 52 år og for korsangere 56 år i Den Norske Opera & Ballett (heretter kalt Operaen). Det er mulighet for å jobbe noen år lenger etter avtale. Pensjonsordningen er regulert i egen lov. En pensjonsordning med så lav pensjonsalder er selvfølgelig kostbar, noe som merkes godt i Operaens regnskap, og både Operaen og Kulturdepartementet ønsker å endre pensjonsordningen.

Les artikkelen her.

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

Av: Senioradvokat Hilde L. Høksnes, advokatfirmaet Selmer

Innføringen av en ny aktivaklasse for infrastrukturinvesteringer i Solvens II og regler om langsiktige investeringsfond, skal bidra til å forbedre rammevilkårene for investeringer i infrastruktur. Mye tyder på at dette er et langt skritt i riktig retning, men 15 prosentgrensen for eierandel i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet kan fortsatt vise seg å ha størst betydning for omfanget av forsikringsforetaks infrastrukturinvesteringer.

Finansnæringen har lenge etterlyst behov for bedre tilrettelegging for forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i infrastruktur.

Les artikkelen her.

 

Øvrige artikler i denne utgaven:

Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

Bøder, der kan mærkes!

En flexibel alternativ unconstrained plusfond — vad är det?

Klimatanpassningen i kommunerna borde gå snabbare

Stormflod- og oversvømmelsesordningen i Danmark

Mifid II – ”Big Bang” för banker eller konsumenter avseende investerarskydd

Ersättningskollen ger helhetsbild

Konsumentverket granskar fyra produktområden

 

Skroll til toppen