Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2014

Nordisk norsk

Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2014 er nå lagt ut på bladets nettsidewww.nft.nu

Denne utgaven inneholder 14 artikler om forsikringsfaglige og relaterte emner. Nedenfor finner du oversikt over alle artikler i denne utgaven.  Alle artiklene kan leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

I denne utgaven finner du disse tre artiklene av norske forfattere:

Alternative tvisteløsninger i forsikringssaker av Patrik Linsbauer, Tryg Forsikring
Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien “Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter
bilkollisjoner i Europa” som Patrik Linsbauer leverte til Den norske Forsikringsforening i juni 2013.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1855 

Unge og eldre bilførere mest utsatt av Stein Haakonsen, Finans Norge
Nye trafikkskadetall fra forsikringsselskapene, Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter at de yngste og de eldste bilførerne fortsatt er farligst bak rattet. Menn er generelt sterkest representert i skadestatistikken, og spesielt de yngste.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1856 

Skadeforsikring i Norge 2013: Mye vann og brann av Kari Mørk, Finans Norge
Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring på 1,1 milliarder kr i forhold til 2012. Hovedårsaken er noe flere skader og kostnader. Likevel må det forsikringstekniske resultatet anses som godt. Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift.
Klikk her for å lese denne artikkelen: http://www.nft.nu/node/1857 

På www.nft.nu  finner du mer om disse og de øvrige 11 artiklene i denne utgaven av NFT.

Skroll til toppen