Forsikringsprisen 2017

Den norske Forsikringsforening deler hvert år ut en pris til en person som har gjort en spesiell innsats for norsk forsikringsnæring – Forsikringsprisen 2017. Prisen utdeles på Årets forsikringskonferanse 24. januar 2017.

Prisen er på kr 20 000, og tildeles den som gjennom året 2016 har gjort en spesiell innsats til beste for norsk forsikringsnæring. Ved tildelingen vil det bli lagt vekt på at vinneren ved sin innsats har fremmet Forsikringsforeningens formål ved å:

  • Arbeide for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge
  • Behandle emner av forsikringsmessig art ved foredrag, diskusjoner eller på annen måte
  • Å utgi eller medvirke til utgivelse av publikasjoner om forsikringsemner
  • Fremme godt samarbeid mellom foreningens medlemmer, med andre forsikringsforeninger i Norge og med de øvrige nordiske forsikringsforeninger om felles interesser

Det er åpent for alle, også personer som ikke arbeider i forsikringsnæringen, å nominere kandidater til prisen. Det er ikke noe krav at den nominerte er ansatt i forsikringsselskap, meglerforetak eller annen virksomhet knyttet til forsikringsnæringen.

Den norske Forsikringsforenings styre vurderer kandidatene og utpeker vinneren.

Frist for nominasjon: 20. november 2016

Nominer din kandidat!

Skroll til toppen