Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor.
Onsdag 23. september 2009

Onsdag 23. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. «Aldri fred å få?» Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt? Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete erstatningssaker – gjerne med fokus på «konflikt» mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et offentlig utvalg […]

Les mer ·

Onsdag 29. april 2009

Onsdag 29. april – kl. 16.00 i Finansnæringens Hus. Tema blir: Hva bør skje med yrkesskadeforsikringen? …med hovedvekt på de tre sentrale forslagene til endringer regjeringen la fram i fjor høst: Det opprettes en uavhengig enhet som skal stå for skadeoppgjørene Dagens to lover slås sammen til en ny arbeidsskadeforsikringslov Det innføres en ny og […]

Les mer ·

Onsdag 25. mars 2009

I «Agenda 2009» varsler Forbrukerombudet at det i 2009 vil bli satt søkelys på helse- og barneforsikringer og vurdert om markedsføringen kan føles «…særlig påtrengende eller på en urimelig måte spiller på forbrukernes frykt eller dårlige samvittighet.» Videre vil ombudet se på om det både når det gjelder disse og andre forsikringer, er «…dårlig samsvar […]

Les mer ·

Onsdag 26. november 2008

Dagens tema: Finanskrisen Temaet trenger knapt noen ytterligere presentasjon – og vi spør denne gang: Vi spør: Hvordan har krisen rammet norsk forsikringsnæring? Er det verste nå over – eller blir situasjonen enda verre i nærmeste framtid? Hva har, bør eller kan forsikrings-/finansnæringen lære av dette? Hvordan vil krisen forandre forsikringsnæringen? Innledere og deltakere i […]

Les mer ·

Onsdag 29. oktober 2008

Dagens tema: Utviklingen i det norske skadeforsikringsmarkedet Flere nye skadeselskaper er kommet til i det siste – spesielt på privatmarkedet. Frende, KNIF Trygghet Forsikring, Storebrand skadeforsikring og Zürich Forsikring er eksempler. Dessuten utvider noen selskaper, for eksempel NEMI, Bluewater og KLP Forsikring, sin virksomhet til nye deler av markedet. Vi spør: Er det plass for […]

Les mer ·

Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen