Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire til fem årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor!
Onsdag 25. mars 2009

I «Agenda 2009» varsler Forbrukerombudet at det i 2009 vil bli satt søkelys på helse- og barneforsikringer og vurdert om markedsføringen kan føles «…særlig påtrengende eller på en urimelig måte spiller på forbrukernes frykt eller dårlige samvittighet.» Videre vil ombudet se på om det både når det gjelder disse og andre forsikringer, er «…dårlig samsvar […]

Les mer ·

Onsdag 26. november 2008

Dagens tema: Finanskrisen Temaet trenger knapt noen ytterligere presentasjon – og vi spør denne gang: Vi spør: Hvordan har krisen rammet norsk forsikringsnæring? Er det verste nå over – eller blir situasjonen enda verre i nærmeste framtid? Hva har, bør eller kan forsikrings-/finansnæringen lære av dette? Hvordan vil krisen forandre forsikringsnæringen? Innledere og deltakere i […]

Les mer ·

Onsdag 29. oktober 2008

Dagens tema: Utviklingen i det norske skadeforsikringsmarkedet Flere nye skadeselskaper er kommet til i det siste – spesielt på privatmarkedet. Frende, KNIF Trygghet Forsikring, Storebrand skadeforsikring og Zürich Forsikring er eksempler. Dessuten utvider noen selskaper, for eksempel NEMI, Bluewater og KLP Forsikring, sin virksomhet til nye deler av markedet. Vi spør: Er det plass for […]

Les mer ·

Onsdag 24. september 2008

Dagens tema: Helseforsikring Vi setter helseforsikring – behandlingsgaranti, barneforsikring med og uten behandlingsgaranti, kreftforsikring osv. – under debatt. Sentrale emner i debatten blir: Er det behov for slike forsikringer? Svekker disse tilbudene det offentlige helsevesen fordi de bidrar til at ressurser flyttes fra offentlige til private sykehus? Er det rettferdig at de som har råd […]

Les mer ·

Onsdag 14 mai 2008:

Prising av skadeforsikring i teori og praksis Både «FBI» på NRK og «TV 2 hjelper deg» har tatt opp prising av skadeforsikring i det siste. De har trukket fram eksempler som premiekrav på 341 000 kr for ansvarsforsikring på en motorsykkel, og kunder som har prutet ned prisen på en hytteforsikring til det halve. I […]

Les mer ·

Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen