Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire til fem årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor!
Onsdag 17. mars 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 17. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Spare- og forsikringsprodukter med investeringsvalg Er disse produktene godt tilpasset forbrukernes behov? Er rådgivningen godt nok tilpasset forbrukernes kunnskapsnivå? Eller er det behov tilpasning eller endringer – kanskje en «folkeliggjøring»? Innledere og deltakere i paneldebatt: Senior forretningsutvikler i DnB […]

Les mer ·

Onsdag 17. februar 2010

Onsdag 17. februar kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Livsforsikringsselskapene i en krisetid Hvilke resultater har livselskapene skapt? Hvilken posisjon er de i til å ta risiko? Dagens pensjonslover – god plattform for å spare effektivt? Er det mulig å lage rammer for et bedre system? Foredrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans AS. Foredragholderen […]

Les mer ·

Onsdag 25. november 2009

Onsdag 25. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Finansiell svindel Forsikringssvindel, hvitvasking, skimming, ID-tyveri……. Hvilke «trender» kan vi se innen finansiell svindel? Hva betyr svindelen for finansnæringen? Hva gjøres for å forhindre svindelen? Hvordan er utviklingen – vinner vi eller taper vi kampen mot svindlerne I panelet har vi denne gang: Fagsjef Frode Bjeglerud, […]

Les mer ·

Onsdag 28. oktober 2009

Onsdag 28. oktober kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Hva kan pensjonsreformen bety for tjenestepensjonene? Vi ser på utviklingen av private og offentlige tjenestepensjoner i lys av pensjonsreformen – og tar bl.a. disse spørsmålene opp til debatt: Etter resultatet av lønnsforhandlingene for offentlig sektor i år: Skal pensjonsreformen – og innstramningene i den – kun […]

Les mer ·

Onsdag 23. september 2009

Onsdag 23. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. «Aldri fred å få?» Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt? Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete erstatningssaker – gjerne med fokus på «konflikt» mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et offentlig utvalg […]

Les mer ·

Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen