Den norske Forsikringsforening (stiftet 28. mai 1900) har  over 1 000 enkeltpersoner og 10 norske forsikringsselskaper som medlemmer. Foreningen arrangerer årlig en stor forsikringskonferanse og fire til fem årlige medlemsmøter med debatt av aktuelle forsikringstema. Sammen med forsikringsforeningene i Danmark og Sverige utgir vi Nordisk Forsikringstidsskrift  (web – www.nft.nu). Les mer om Foreningen under «Om oss» ovenfor.
Onsdag 29. september 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 29. september kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Dagens tema er: Avtalefestet pensjon, AFP – for de få eller for de mange? Hvordan vil AFP fungere etter pensjonsreformen? AFP er delvis statlig finansiert, men omfatter ikke alle i privat sektor – er det rettferdig? Hvordan harmonerer AFP med ønsket om at de […]

Les mer ·

Onsdag 5. mai 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 5. mai kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Pensjonsreformen – hva skjer nå? Hvilke endringer skjer allerede fra neste år? Holder tidsplanen for gjennomføring av reformen? Hva vet vi om hvordan tjenestepensjonene skal tilpasses til ny folketrygd? Har utviklingen ført oss nærmere målet om en enklere og […]

Les mer ·

Onsdag 17. mars 2010

Nytt medlemsmøte: Onsdag 17. mars kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Kveldens debatt – tema er: Spare- og forsikringsprodukter med investeringsvalg Er disse produktene godt tilpasset forbrukernes behov? Er rådgivningen godt nok tilpasset forbrukernes kunnskapsnivå? Eller er det behov tilpasning eller endringer – kanskje en «folkeliggjøring»? Innledere og deltakere i paneldebatt: Senior forretningsutvikler i DnB […]

Les mer ·

Onsdag 17. februar 2010

Onsdag 17. februar kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Livsforsikringsselskapene i en krisetid Hvilke resultater har livselskapene skapt? Hvilken posisjon er de i til å ta risiko? Dagens pensjonslover – god plattform for å spare effektivt? Er det mulig å lage rammer for et bedre system? Foredrag ved direktør Caspar Holter jr, Pensjon&Finans AS. Foredragholderen […]

Les mer ·

Onsdag 25. november 2009

Onsdag 25. november kl. 16.00 – i Finansnæringens Hus. Finansiell svindel Forsikringssvindel, hvitvasking, skimming, ID-tyveri……. Hvilke «trender» kan vi se innen finansiell svindel? Hva betyr svindelen for finansnæringen? Hva gjøres for å forhindre svindelen? Hvordan er utviklingen – vinner vi eller taper vi kampen mot svindlerne I panelet har vi denne gang: Fagsjef Frode Bjeglerud, […]

Les mer ·

Viktig melding til våre medlemmer!

Skal du bytte jobb eller flytte? Husk å melde ny adresse (e-post eller postadresse) også til Forsikringsforeningen! Hvert år mister vi kontakt med flere medlemmer som ikke har meldt adresse-endring til oss.
Bruk gjerne dette skjemaet: Adresse-endring Forsikringsforeningen