Dato: 09. november 2023

Hybrid medlemsmøte 9. november 2023 – Tema: Hans & Grete

Medlemsmøte om ekstremvær.

Møtet ble holdt torsdag 9. november 2023.

I august 2023 herjet ekstremværet Hans i hele Norden, så også mange steder i Norge. Like etter opplevde mange steder et voldsomt regnvær som for mange forårsaket minst like store skader. La oss kalle dette regnværet for Grete. Er Hans & Grete den nye normalen? Hvordan forbereder vi oss på det?

Medlemsmøtet 9. november satt dette på dagsorden. Konsekvenser for arealplanlegging, for boligeiere og for forsikringsselskapene av ekstremværet.

Hovedinnleder på møtet var klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt.
Paneldebatt med deltakere fra:
Kartverket: Håkon Dåsnes, Fylkeskartsjef
Huseierne: Morten A. Meyer, generalsekretær
Gjensidige: Øivind Skallerud, direktør eiendom & ansvar
Naturskadepoolen: Synnøve Folkvord, skadesjef
Finans Norge: Lillian Andenæs, seniorrådgiver næringspolitikk
Møteleder: Roar Grønstad, KLP.

Skroll til toppen