Dato: 13. januar 2015

Årets Forsikringskonferanse 2015

Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus i Oslo 13. januar i år. Det var påmeldt 170 deltakere – som fikk høre foredrag og diskusjon om årets temaer: «Big data og forsikring» og «En framtid for garantert pensjon?» Dessuten ble Årets Forsikringspris delt ut for første gang. Nedenfor finner du mer om prisutdelingen, bilder fra konferansen og lenker til presentasjonene som ble vist på konferansen.

Idar Kreutzer tildelt Årets forsikringspris 2014

ANG_4385

Idar Kreutzer var en av flere  kandidater foreslått av  Forsikringsforeningens  medlemmer. Vinneren ble utpekt av foreningens styre. Ved avgjørelsen la styret særlig vekt på Kreutzers betydelige innsats for å bedre næringens rammebetingelser og å styrke forsikringsnæringens posisjon i samfunns- og mediabildet. I denne sammenheng har han medvirket ved en lang rekke seminarer, konferanser o.l. med foredrag og i debatter om  ulike temaer knyttet til forsikringsnæringen og til forsikringsfaglige spørsmål. Han har også vært engasjert i meningsutveksling i media – både i presse og radio/TV – bl.a. i forbindelse med utviklingen av det norske pensjonssystemet.  I tillegg har han bidratt til styrket kontakt mellom ulike faglige miljøer innen forsikringsnæringen.
Prisen består av diplom og en gave på kr 20 000. Kreutzer ga pengebeløpet videre til Flyktninghjelpen (www.flyktninghjelpen.no) der han er styreleder.

Presentasjoner fra foredrag og innledninger på konferansen

2015-01-13 DnF årsmøte

Her er foilsettene som ble vist i foredrag og innledninger på konferansen:

«Big data” og forsikring
Astrofysiker, forfatter og blogger Eirik Newth – ingen presentasjon
Fra Financial Services Accenture Bjørn Garmann og Kurt Rosander  – Presentasjon Accenture
Seniorrådgiver Catharina Nes, Datatilsynet – Presentasjon Nes
I sin innledning viste Nes til en rapport om Big Data utarbeidet av datatilsynet – her er lenke til rapporten: http://www.datatilsynet.no/Global/04_planer_rapporter/Big%20Data_web.pdf
Digital director Anders Stenbäck, If skadeforsikring – presentasjon ikke tilgjengelig

En framtid for garantert pensjon?
Direktør næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken (overtok for konserndirektør Geir Holmgren som ble forhindret på kort varsel pga eksternt møte) –  Presentasjon Holmgren
Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO – Presentasjon Mildal
Sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO – Presentasjon Orskaug
Aktuar og partner Sissel Rødevand, Actecan – Presentasjon Rødevand
Adm. direktør Jørund Vandvik, Nordea Liv Norge – Presentasjon Vandvik

Her er flere bilder fra konferansen:

For samtlige bilder – foto: Kjell Smedsrud

Skroll til toppen